Ikke regjeringen, men Stortinget som økte avgiften

Etter at Stortinget har vedtatt budsjettet så er den noen som undrer seg over at finansministeren og regjeringen har økt mineraloljeavgiften.

Skjønner at noen undrer seg for dette er ikke noe regjeringen har foreslått.

Men Høyre-FrP-regjeringen er en mindretallsregjering. Og ved Stortingets behandling av budsjettet for kommende år var det Venstre og KrF som krevde å få økt denne avgiften for å sikre flertall for budsjettet.

Slik er det når man har en mindretallsregjering. Da får også støttepartiene gjennomslag. Hvis FrP hadde bestemt alene hadde ikke den avgiften blitt økt.

Det budsjettet som nå er vedtatt har skatte- og avgiftslettelser på 8 milliarder kroner. Derfor er helheten i budsjettet noen jeg og FrP er stolte over.

Den enkeltavgiften som økte er ikke den generelle dieselavgiften som bilistene betaler. Men mineraloljeavgiften rammer primært alle de som har hatt fordelen av avgiftsfri diesel.

hits