I mangel av argumenter blir man kalt rasist

Mitt blogginnlegg om å skulle frata utenlandske kriminelle for dagpenger i norske fengsler har skapt reaksjoner. De fleste reaksjonene er meget positive. Folk flest ser det absurde i at utenlandske kriminelle som ikke skal tilbake i det norske samfunn skal tjene penger tilsvarende ordinær lønn i sitt hjemland. For å sitte i fengsel. Det må være måte på hvor snillistiske vi skal være her i landet.

Men kommunistbermen tok ikke innlegget mitt nådig opp. På Twitter blir jeg derfor av en rekke SVere kalt for rasist. Rasisme har tydeligvis ikke lenger noe med rase å gjøre. Men med statsborgerskap å gjøre. Litt av et kunnskapsnivå... De kunne for eksempel brukt fem sekunder på å slå opp ordet rasisme på Wikipedia. Men det å tilegne seg kunnskap ligger tydeligvis ikke for disse. Bedre å stemple noen. Slik man gjorde med alle politiske motstander i de tidligere kommunistlandene. System de sikkert drømmer seg tilbake til. Selv om det slår meg at disse kommunistlandene var vel ikke de som tok i mot utlendinger med åpne armer...

Mitt forslag som har skapt harme er at et norsk velferdsgode skal forbeholdes de med norsk statsborgerskap. Hvis det er rasisme så var i så fall den rødgrønne regjeringen også rasister. De ønsket også at enkelte velferdsgoder skulle følge statsborgerskap. Og da er vel alle land i verden rasistiske all den tid man i alle land vil oppleve at enkelte tilbud og goder er forbeholdt de med statsborgerskap.

Jeg konstaterer at rasiststempelet kommer hver gang kommunistbermen ikke har motargumenter. Og det at jeg sier kommunistbermen er vel også et stempel. Men de røde tar sikkert det som et kompliment.

hits