Ingen straff for å forsvare sitt hjem

I dag melder nyhetene om at en far og en annen person i en bolig er siktet og kan risikere straffeforfølgelse fordi de tok affære når en person brøt seg inn i boligen. Slike saker hører vi av og til om. Personer som forsvarer sitt hjem, familie og eget liv blir straffet. Fordi de gjør noe som de aller fleste av oss ville gjort.

Nå skal man selvfølgelig være forsiktig å konkludere i en konkret sak hvor ikke all informasjon har kommet frem. Men saken kan allikevel brukes til å illustrerer det som er mitt poeng: man skal ikke få straff for å forsvare sin eiendom.

Selvfølgelig skal man i utgangspunktet ikke utøve vold mot et menneske selv om det er en kjeltring, men hvis man blir angrepet i eget hjem, på sin bedrift eller familien er i fare, skal man kunne forsvare seg uten å frykte for at man ender opp flere år i fengsel.

For det første gjør dagens system at mange av oss mister mye av den tilliten som er nødvendig at vi alle har til rettssystemet. Videre kan dagens system også redusere tilliten vi har til politiet. Rett og slett fordi mange opplever at åpenbare saker henlegges pga ressurssituasjonen samtidig som vi opplever at en slik sak som nevnt innledningsvis blir etterforsket. Mister folk tillit til rettssystemet og ordensmakten så har demokratiet et stort problem.

Jeg vil be om at justisministeren ser på dagens lovparagrafer som omhandler dette med å forsvare seg selv, familien og eiendom. Dernest at det kan fremmes konkrete endringsforslag ovenfor Stortinget som gjør at offeret ikke straffes. Det er den kriminelle som skal rammes av våre lover.

hits