FrP godtar ikke politiets henleggelser

Dessverre er det slik at stadig flere saker med kjent gjerningsmann har blitt henlagt på grunn av «ressursmangel» de siste årene. Dette er et hån mot ofrene. Det er derfor gledelig at FrPs justisminister, Anders Anundsen, nå viser at han ikke aksepterer denne situasjonen.

I et brev til Politidirektoratet gjør Justisministeren det klart at den rødgrønne praksisen, der saker med kjent gjerningsmann ble henlagt av ressursårsaker, ikke lenger er akseptabel. En slik praksis er ødeleggende for tilliten til både politiet og rettsstaten. Den vanlige mann eller kvinne i gaten skal føle at politiet ivaretar deres interesser. FrP arbeider hver eneste dag med å reformere politiet til en imøtekommende, effektiv og synlig etat. Det er mye å ta tak i, men FrPs justispolitikere vil ikke hvile før vi har et politi i verdensklasse.

FrP ønsker en massiv satsning og styrking av politietaten, og har allerede økt politiets budsjetter med nesten 100 millioner kroner. Vi evner å tenke praktisk, og bryr oss først og fremst om hvordan situasjonen faktisk er på gaten, ikke hvordan ting ser ut i fra Stortingssalen i Oslo. Fremskrittspartiet er garantisten for et tryggere Norge.

hits