Pedofili, kjemisk kastrering og barnets beste

Stavanger Tingrett sommeren 2010. En man står tiltalt for å ha forgrepet seg seksuelt mot 38 mindreårige jenter, og har uttalt følgende i avhør: «jo yngre, jo bedre»

- Kan pedofili kureres? spør aktor, statsadvokat Bjørn Enoksen Ristesund.

- Nei, pedofili kan ikke kureres. Det finnes ikke forskningsmessig belegg for å hevde noe annet, svarer Psykologspesialist Dan Tungland.

Det burde ikke komme som en overraskelse på noen at en legning ikke kan kureres. Selv om psykiatrisk behandling i enkelte tilfeller kan ha en effekt, viser dessverre statistikken oss at mange tidligere overgripere vil begå nye overgrep. Som samfunn har vi et ansvar for å beskytte ofrene og barna, og som FrP-politiker ønsker jeg å ta det ansvaret på alvor.

Fremskrittspartiet fremmet allerede i 2009 et forslag om såkalt kjemisk kastrering av pedofile. Forslaget går ut på at alvorlige overgripere får hormonbehandling som gjør at de mister sexlysten. Behandlingen er fullt ut mulig å reversere om man i etterkant skulle avdekke justismord, og skader ikke overgriperen utover at han mister sexlysten.

Danmark er et av landene som har etablert forsøksordninger med kjemisk kastrering, blant annet ved anstalten Herstedvester. Evalueringer her har vist at ingen har begått nye overgrep mens de var under hormonell behandling. Dette står i sterk kontrast til en tilbakefallsmulighet på mellom 10 og 50 % som vi ordinært ser i overgrepssaker. Og det er nettopp dette debatten bør dreie seg om: hvordan vi best mulig kan beskytte barna våre mot overgrep.

Dagens system er dessverre bygget på en misforstått snillisme. Det legges opp til at man skal «verne de pedofile» mot en hormonbehandling som ikke er skadelig, noe som i ytterste konsekvens kan føre til flere overgrep mot barn. Arbeiderpartiet hevdet under behandlingen av FrPs forslag at dagens behandlingsmåter var gode nok, og at det ikke var behov for kjemisk kastrering av pedofile. Dessverre er statistikken uenig med Arbeiderpartiet. FrP mener samfunnet må ta i bruk alle gode virkemidler for å stanse seksuelle overgrep mot mindreårige.

hits