FrP leverer historisk lovreform

Arbeiderpartiet og Grete Faremo mente det ville være umulig å få på plass den nye straffeloven før 2021. Fremskrittspartiet vil få den nye loven i gang allerede fra 2015.

Den «nye» straffeloven ble vedtatt i 2005, og det er unikt i norsk historie at en regjering ikke klarer å følge opp et så viktig stortingsvedtak gjennom to hele valgperioder. Det Arbeiderpartiet ikke klarte på åtte år vil nå trolig FrP gjøre på halvannet. Vi har tidligere kritisert Arbeiderpartiet for manglende respekt for Stortinget i denne saken, og hardnakket hevdet at deres unnskyldninger for de stadige utsettelsene ikke holdt mål. Som FrP-politiker er det for meg overhodet ikke overaskende at straffeloven kan igangsettes på relativt kort tid. Dette har jeg sagt på inn og ut-pust i åtte år. Det handler om politisk gjennomføringsevne og prioriteringer. At Arbeiderpartiets tidligere justisministere bastant har hevdet at dette er en prosess som tar opptil 16 år får stå for deres regning.

Det er nemlig ikke uten grunn at Fremskrittspartiet leverer på denne saken. Dette er den største straffereformen på over 100 år, og vil medføre en rekke straffeskjerpelser, ikke minst for vold i nære relasjoner. Iverksettelsen av straffeloven handler om å sette i kraft straffeskjerpelser de fleste partier er enige i. For et FrP-hjerte varmer det derfor ekstra at vi i regjeringsforhandlingene også kjempet gjennom strengere straffer som spesielt rammer yrkeskriminelle.

Fremskrittspartiet finner løsninger der andre partier ser problemer. Med FrP vil de kriminelle merke at straffene blir strengere, mens flere politifolk i gatene vil gi folk flest tryggheten tilbake.

hits