Regjeringen gir tilskudd til 1260 nye studentboliger

Tilgang på et sted å bo er viktig for å kunne studere. I et presset leiemarked med høye priser og få utleieboliger i forhold til behovet, er studentboliger særlig viktig. Derfor er jeg glad for at Høyre-FrP-regjeringen nå har startet arbeidet med å innfri valgløftene om flere studentboliger.

Totalt gis det nå tilskudd til 1260 nye studentboliger i landet. Dette er en klar økning utover hva den forrige regjeringen leverte. Under den rødgrønne regjeringen var gjennomsnittet under 1000 nye boliger pr år.

Denne tildelingen er et viktig første skritt for å oppfylle regjeringens løfte om å bygge flere studentboliger.

Utfordringene ligger ikke bare i tilskuddsordningen. Det er store behov for forenklinger i det generelle regelverket for oppføring av boliger, noe regjeringen også jobber med.

Utfordringene i boligmarkedet vil ikke være løst over natten. Men vi har med 2014-budsjettet tatt ett viktig skritt, og vi vil fortsette å bygge flere studentboliger i årene fremover.

hits