Ny kurs for å bekjempe kriminalitet

Fremskrittspartiet har så langt fått en god start på sin første regjeringsperiode. Endelig har sikkerheten og tryggheten til folk flest fått forrang foran politisk korrekthet og misforstått snillisme. FrP-regjeringen har tatt store grep for å sikre at kriminelle utlendinger og mennesker med ukjent identitet ikke skal gå fritt rundt i Norges gater.

Tallene taler nemlig for seg selv: 75 prosent flere kriminelle utlendinger ble tvangsutsendt forrige måned sammenliknet med de rødgrønne. Fremskrittspartiet har siden valget satt av penger til utsendelse av 2500 flere kriminelle og asylsøkere med endelig avslag enn Arbeiderpartiet gjorde. Vi kan ikke ha et samfunn der kriminelle og asylsøkere med avslag får lov til å bli i landet. Dette er en undergraving av asylinstituttet, oppfordring til kriminalitet og et hån mot ofrene for kriminalitet begått av utledninger.

Vi har dessverre sett i flere år at grensekontrollen her i landet er for dårlig, og smuglere og kriminelle innvandrere har fått et for stort spillerom alt for lenge. Det er derfor gledelig at Siv Jensen nylig kunne melde at regjeringen nå vil sørge for en storsatsning på grensekontroll.

For meg er disse endringene så åpenbare at det er uforståelig at de ikke ble satt i gang tidligere. Hvordan Arbeiderpartiet eksempelvis kunne tillate at over 5000 asylsøkere med endelig avslag fikk lov til å fortsette å bo i Norge er for meg uforståelig. Vi må huske at det å tillate at disse menneskene bor i landet på tross av lovlig utvisningsvedtak åpner opp døren for en rekke uforutsette konsekvenser. Innvandringssystemet de andre partiene har skapt medfører at oppholdstid i seg selv kan i praksis kan føre til at mennesker kan få opphold på såkalt «humanitært grunnlag». At forrige regjering ikke sendte hjem nok personer med endelig avslag har derfor bidratt til å undergrave en allerede liberal asylpolitikk. Dette er totalt uakseptabelt for Fremskrittspartiet, og asylsøkere med avslag vil med FrP sendes hjem så raskt det er praktisk mulig.

Dette er også hele bakgrunnen for at vi har fått situasjonen med de såkalte «asylbarna». Dette er barnefamilier som i utgangspunktet ikke har noe som helst krav på opphold i Norge, men fordi de rødgrønne ikke maktet å ha fokus på returpolitikken har mange nå vært i landet i over 10 år. Dette undergraver innvandringspolitikken og er inhumant ovenfor barna som må leve i usikkerhet over flere år. Dersom Fremskrittspartiet hadde fått styre innvandringspolitikken de siste årene ville vi ikke hatt en problematikk rundt asylbarn overhodet. Disse barnefamiliene ville enten vært returnert eller gitt opphold, inhumane mellomløsninger holder FrP seg for god for.

Fremskrittspartiet har sittet i harde asylforhandlinger med de innvandringsliberale partiene Høyre, Krf og Venstre, og fått gjennomslag for en rekke gode innstramningstiltak. Noen av de viktigste er 590 nye lukkede og semi-lukkede asylmottaksplasser, 24-års grense for familieinnvandring, strengere inntektskrav for familiegjenforening og en massiv satsning mot kriminelle innvandrere. For en generell innstramning i innvandringspolitikken er FrP godt fornøyd med at vi bare måtte gi en minimal oppmykning når det gjelder enkelte asylbarn. Selv om Fremskrittspartiet ønsker en sterk innstramning i norsk innvandringspolitikk kan vi leve med en engangsløsning der noen titalls asylbarn får opphold, mot at vi får generelle innstramninger i innvandringen.

Et slikt eksempel på innstramninger er at vi nå er knallharde på at asylsøkere som lyver skal utvises.Stoltenberg-regjeringen bestemte i mai 2012 at politiet og Utlendingsdirektoratet (UDI) ikke lenger skulle kunne utvise asylsøkere utelukkende på grunn av at de hadde løyet om at de allerede hadde søkt asyl i andre europeiske land. Det ble det umiddelbart slutt på med FrP i regjering, og er bare et av mange eksempler på innstramninger FrP-regjeringen har foretatt. Resultatene har allerede begynt å vise seg: asylstrømmen til Norge har i år gått ned med 25 prosent i 2014.

hits