Medisinsk kastrering av overgripere

Søknaden om løslatelse fra den såkalte "lommemannen" aktualiserer debatten om medisinsk kastrering av pedofile.

Påtalemyndighetene motsetter seg søknaden om løslatelse, og sier at de tviler på at pedofili kan kureres. Det internasjonale forskningsmiljøet er samstemte på at pedofili ikke kan kureres, og det er på tide at vi som samfunn tar dette inn over oss.

Dette er en person som er dømt for overgrep mot 66 barn, og vi må nå få en debatt om hvordan vi best mulig kan beskytte barna våre mot overgrep.

Allerede i 2009 fremmet Fremskrittspartiet et forslag om kjemisk kastrering av pedofile. Forslaget går ut på at mennesker dømt for alvorlige seksuelle overgrep får hormonbehandling som gjør at de mister sexlysten.

Danmark er et av landene som har etablert forsøksordninger med kjemisk kastrering, blant annet ved anstalten Herstedvester. Der ser vi at ingen har begått nye overgrep mens de var under hormonell behandling. En forskningsrapport fra Hanson, Steffy & Gauthier viser at tidligere fengslede pedofile begikk nye overgrep i hele 42 prosent av tilfellene uten hormonbehandling.

Behandlingen er fullt ut mulig å reversere om man i etterkant skulle avdekke justismord, og skader ikke overgriperen utover at vedkommende mister sexlysten. Det er på tide at vi setter barna først.

hits