En offensiv utsendelsespolitikk!

Regjeringen foreslår i revidert statsbudsjett å bevilge 27.5 millioner kroner ekstra for å øke tempoet på utsendelser av personer uten oppholdstillatelse.

Bevilgningene kommer på toppen av årets budsjett for tvangsreturer, som er på 150 millioner kroner. Bare så langt i år er om lag 2200 personer sendt ut av landet. Med FrP i regjering har tvangsreturene økt med 55 prosent første kvartal.

Regjeringen har allerede lagt opp til å sende ut 2500 flere enn de rødgrønne i 2014, og det er veldig positivt at den foreslåtte bevilgningen øker dette tallet ytterligere. Kriminelle og asylsøkere med avslag skal ganske enkelt ikke være i Norge, men sendes ut. Det er dog merkelig er at FrP måtte i regjering til for å forstå at en offensiv utsendelsespolitikk er helt grunnleggende for tillitten til innvandringspolitikken.

I tillegg vil politiets operative utlendingsenhet styrkes med 10 millioner kroner. Offisielle tall viser at det er minst 7000 illegale innvandrere i Norge som ingen har kontroll på. Trolig er tallet langt større. Illegale innvandrere som har gått under jorden vil per definisjon ikke ha noen annen måte å livnære seg på enn kriminalitet. Derfor er det ekstremt viktig at disse avdekkes, settes på lukket mottak, og deretter sendes hjem.

Den operative utlendigsenheten har hovedansvaret for å avdekke personer som oppholder seg ulovlig i landet og forsøker å unndra seg utkastelse samt avsløre identitetsjuks. Operativ utlendingsenhet er førstelinjen i kampen mot ulovlig innvandring, og det er derfor svært gledelig at regjeringen nå velger å styrke en enhet som tidligere har opplevd nedbemanning under den forrige regjeringen som var ledet av Arbeiderpartiet.

Fremskrittspartiet gikk til valg på en strengere og mer rettferdig asylpolitikk. Gjennom den fremforhandlede asylavtalen mellom FrP, H, Krf og V, blir det opprettet lukkede mottak for de asylsøkerne som vi ikke kjenner identiteten til og for de som har fått avslag på sin søknad og som skal ut av landet.

Gjennom det vedtatte statsbudsjettet for 2014 og de nå foreslåtte påplussinger i revidert statsbudsjett sendes et rekordhøyt antall kriminelle og asylsøkere med avslag ut av landet.

I tillegg viser tallene en kraftig nedgang i antallet asylsøkere som nå kommer til Norge. Ryktene om at det nå er en ny politikk på dette området har tydeligvis nådd ut. Målet må være at det er reelle asylsøkere som kommer til Norge, og de skal få en rettferdig og rask saksbehandling. Mens grunnløse asylsøknader skal avslås raskt, og gjennom en kraftig økning i ressurser til tvangsretur så skal disse raskt returneres til sine hjemland.

På kun 7 måneder har FrP-H-regjeringen vist en ny retning også innenfor asylpolitikken.

hits