Nå innføres tiggeforbud

Etter forhandlinger mellom Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, er det nå flertall på Stortinget for et nasjonalt tiggeforbud allerede før sommeren 2015. Lokale forbud kan innføres nærmest umiddelbart.

FrP mener dette er en sak det haster å finne en løsning på, og det er derfor bra at kommunene i første omgang raskt får en mulighet til å innføre lokale forbud mot tigging. Det blir nå viktig at kommunene sørger for å få på plass slike forbud så raskt som mulig, før det nasjonale forbudet kommer på plass før sommeren 2015.

Her ser vi nok en sak der FrP gir velgerne det vi lovte før vi kom i regjering, og dette er en viktig lovendring for å få kontroll på utenlandske kriminelle. For vi ser dessverre en sammenheng mellom kriminalitet og aggressive tiggermiljøer. Det er nå like mange lommetyverier i Oslo som i Berlin - en by med syv ganger så mange innbyggere. Vi vet at tigging medfører store problemer, og at politiet har etterspurt et forbud.

Et nasjonalt forbud mot tigging vil være et viktig virkemiddel for politiet i kampen mot menneskesmugling og organisert kriminalitet. Det har derfor vært viktig for FrP å levere resultater i denne saken. Nå får vi endelig gjennomslag for flere av sakene vi har kjempet for i flere år. Dette er en viktig dag for alle som ønsker en fornuftig og bærekraftig kriminalpolitikk, og et skritt på veien for å gi folk flest tryggheten tilbake.

hits