Sol, sommer og overgrep

I sommer vil de fleste barn reise på ferie for å leke, bade og kose seg med familien sin. Kanskje spise god mat på restaurant, fiske fra en båt, eller bare endelig få litt tid sammen med både mamma og pappa. Men for enkelte barn vil ferien raskt utvikle seg til et mareritt. Små barn vil, i år som i fjor, komme lemlestet tilbake fra ferien.

Kjønnslemlestelse av jenter er et ekstremt grovt overgrep, der deler av kjønnsleppene og klitoris rett og slett kuttes vekk. Dette medfører en stor fare for å dø under overgrepet, helseplager for resten av livet for de som overlever, og et totalt ødelagt sexliv. Dette er en barbarisk tradisjon beregnet på å holde kvinner nede ved å frata dem seksualiteten.

Fordi kjønnslemlestelse bare rammer innvandrerbarn har en politisk korrekt offentlighet forsøkt å bagatellisere omfanget at dette grove overgrepet. Arbeiderbevegelsens forskningsinstitusjon, FAFO, kunne nylig melde om at det trolig var lite kjønnslemlestelse i Norge, og at dette ikke sto i forhold til «den store oppmerksomhet kjønnslemlestelse har fått i mediene». Jeg finner meg rett og slett ikke i at venstresiden forsøker å skyve ekstremt grove overgrep under teppet på denne måten. Om det så bare hadde vært én eneste liten jente som hadde vært holdt fast over et skittent kjøkkenbord mens hun ble kuttet opp i underlivet er dette uakseptabelt.

Dessverre er dette et stort problem som dreier seg om mer enn én jente. All erfaring tyder på at dette berører enormt mange jenter i Norge. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress anslår at hele 30 000 norske jenter kan være kjønnslemlestet. Mange jenter vil dessverre også i år komme tilbake fra ferien sin mishandlet for livet.

Ingen er dømt for kjønnslemlestelse siden lov om kjønnslemlestelse ble vedtatt i 1995. Problemet er at bevisreglene i dagens lovverk er så strenge at det nærmest er umulig å få noen dømt. I praksis kan kjønnslemlestelse bare føre til domfellelse etter dagens regelverk i dersom politiet tar en omskjærer i Norge idet personen utfører overgrepet, eller Offeret er selv såpass gammel og dertil villig til å vitne mot sine egne foreldre eller omskjærer.

Dagens regelverk er åpenbart ikke godt nok, og jeg vil derfor arbeide for at det innføres anmeldelsesplikt for foreldre i saker om kjønnslemlestelse. Foreldrene har en plikt til å sørge for sikkerheten til sine egne barn. Mange foreldre påstår i dag at overgrepet skjedde uten deres viten, og slipper da straff etter dagens regelverk. Å innføre en anmeldelsesplikt for foreldrene vil føre til at vi kan få straffe denne typen grove overgrep også i praksis. Jeg håper alle gode krefter vil arbeide for å overtale FrPs samarbeidspartier til å bli med på en slik endring, slik at dette forhåpentligvis blir den siste sommeren små jenter skal behøve å grue seg til ferien.

hits