Tiden overmoden for eget dyrepoliti

Sommeren er dessverre høysesong for dyremishandling. Hvert år ser vi tragiske tilfeller der dyrenes behov blir oversett totalt. Det er ikke lenge siden vi kunne se at en kynisk eier hadde druknet katten i sitt eget bur utenfor Øygarden.

Vi har også gjentatte eksempler på ekstremt grov dyremishandling, der gårdbrukere rett og slett har sultet i hjel sine egne dyr. Allikevel ligger straffene for denne typen ekstrem dyremishandling typisk mellom 15-30 dagers betinget fengsel. Mer vanlig er det allikevel at mishandlerne slipper unna med bøter eller uten noen reaksjon overhodet. På landsbasis har Dyrevernalliansen bare funnet 6 tilfeller der dyremishandling har ført til fengselsstraff de siste årene. Fremskrittspartiet ønsker en kraftig skjerpelse av straffene for grov dyremishandling, og mener samfunnet nå må begynne å ta dyrekriminalitet på alvor.

I dag er det Mattilsynet som har ansvaret for å sikre dyrenes rettigheter. Lederen av Mattilsynet, Harald Gjein, har selv uttalt til NRK at grov dyremishandling prioriteres for lavt. Dette er en situasjon vi i Fremskrittspartiet ikke kan akseptere. Sverige har nå fått på plass et eget dyrepoliti, og dette har vært en ubetinget suksess. Fremskrittspartiet mener det er en selvfølge at vi skal sikre dyrevelferden også i Norge.

Arbeiderpartiet vil ikke ha et dyrepoliti, og mener FrPs forslag vil gå ut over det ordinære politiet. Dette er desperat av Ap. Fremskrittspartiet har allerede sørget for at det er blir over 400 flere politifolk i gatene bare i 2014. Det er heller ikke en eneste politistudent eller politibetjent som vil tas ut av ordinær tjeneste for å bemanne FrPs dyrepoliti. Her er det snakk om å gi veterinærer etterutdanning i grunnleggende politiarbeid, slik at vi kan sikre dyrenes rettigheter.

Dyrene har ingen egen stemme og er helt avhengige av oss mennesker. Dyremishandling fortjener mye større oppmerksomhet enn vi ser i dagens samfunn. Fremskrittspartiet står i dag nesten alene om å ønske et eget dyrepoliti. Jeg vil derfor oppfordre alle dyrevenner til å hjelpe FrP med å få med oss de andre partiene på å sikre dyrenes rettigheter.

hits