Tryggere gater - steg for steg

Fremskrittspartiets motstandere mente et FrP i regjering ville være en katastrofe. Alle kan nå se at venstresidens propaganda åpenbart var feil. De eneste som har opplevd en «katastrofe» med FrP i regjering er overgripere, ulovlige asylsøkere og kriminelle utlendinger.

Det var over 5000 asylsøkere med avslag og kriminelle utlendinger som ventet på uttransportering når Fremskrittspartiets overtok nøklene til Justisdepartementet. For oss er det helt uakseptabelt at mennesker får lov til å oppholde seg ulovlig i landet. Jeg er derfor glad for at FrP bare i år vil sende ut 2900 flere kriminelle utlendinger og asylsøkere med endelig avslag, og politiet arbeider på spreng for å sende ut personer som ikke skal være i landet. Selv om regjeringsforhandlingene var tøffe fikk Fremskrittspartiet godt gjennomslag i innvandringspolitikken. Vi har blant annet fått på plass neste 600 plasser i lukkede- og sikkerhetsforsterkede asylmottak, 24-års grense for familiegjenforening, begrensning av trygdesvindel og trygdeeksport. Det skjer videre stadig innstramninger på forskriftsfeltet, eksempelvis skal nå asylsøkere som lyver for å få opphold nå sendes ut.

Gjennomgangen av justisfeltet etter 22.juli viste dessverre at justispolitikken var noe den rødgrønne regjeringen bevist valgte å nedprioritere. Når FrP/Høyre- regjeringen tok over regjeringslokalene i oktober i fjor arbeidet bare 5000 av 11 500 politibetjenter med politioppgaver, og Norge utnyttet politiressursene dårligst i hele Norden. Bare 13 av 354 tjenestesteder hadde døgnåpent hele uken og det var færrest politifolk på jobb når behovet er størst. Det var med andre ord nok for FrP/Høyre-regjeringen å rydde opp i.

Justisminister Anders Anundsen (FrP) satte derfor umiddelbart i gang arbeidet med en politireform som vil føre til mer politi i gatene, og problemene 22.juli-rapportene påpeker vil løses på en smidig måte. Selv om reformen trolig vil legges frem for stortinget allerede om få måneder har Anundsen allerede innført en rekke strakstiltak. Ca. 400 ferske politistillinger har ført til at 2014 vil være det første året på lenge der alle politistudentene kan gå rett ut i jobb. I tillegg er det etablert et tettere samarbeid med tolletaten, mobile politiposter og en tøff linje mot politimestre som velger å henlegge saker med kjent gjerningsmann. Det er ikke mulig å rydde opp i alle problemene i politiet over natten, men FrP/H-regjeringen har allerede tatt en rekke viktige skritt som på sikt vil sørge for at politiet kan ta tilbake tryggheten i gatene.

Det er heller ikke lenger mulig for drapsmenn og voldtektsforbrytere å gjemme seg til de overgrepene deres er foreldet. Rett før sommeren vedtok Stortinget at foreldelsesfristen for drap og grove overgrep skal fjernes. Dette er noe FrP har vært pådriver for i over 10 år, endelig er vi i regjering og kan få gjennomslag. Det vil også komme en rekke straffeskjerpelser i den nye straffeloven Justisministeren har lovet skal implementeres allerede til neste år.

Dessverre er det ikke bare politiet den rødgrønne regjeringen nedprioriterte. Ved regjeringsskiftet var fengslene overfylte, med 98 prosent dekning, og 1200 personer i soningskø. At kriminelle som skal være i fengsel slippes ut på gaten er totalt uakseptabelt for FrP. Vi tok derfor tak i dette umiddelbart, og gjennom tre hektiske budsjettuker klarte vi å frigjøre 88 nye fengselsplasser. Dessverre tar det flere år å bygge nye fengsler, men regjeringen har allerede satt i gang arbeidet med å få nye fengsler på plass. I mellomtiden er jeg glad for at vi har en regjering som klarer å tenke nye tanker, enten det gjelder fengselsamarbeid med våre naboland, eller å sende kriminelle til å sone i eget hjemland.

hits