Rydd opp i moskeene

Moskeene må gå i seg selv og ta ekstremisme mer på alvor. Det faktum at vi nå har fått en selvmordsbomber fra Halden må føre til at moskeene går i seg selv. Ledelsen i de muslimske miljøene har hatt en alt for passiv rolle ovenfor ekstrem islam.

Det er positivt at vi for kort tid siden hadde en stor demonstrasjon mot IS og ekstrem islam, der også muslimske miljøer deltok. Det er likevel bekymringsverdig at Islamsk Råd nærmest måtte presses til å delta, og at dette er den første og eneste aksjonen der det brede norsk-muslimske miljøet tar avstand fra ekstrem islam. Skal integreringen fungerer er vi avhengige av at moskeene tar et tydelig oppgjør med grums i egne rekker.

Ifølge NRK var den norske selvmordsbomberen innom moskeen i Halden opptil fire ganger daglig. Moskeene må bli mer bevist på hvilke holdninger som er akseptert i et sekulært, norsk samfunn.

Vi vet at det er en utfordring med imamer som hentes rett fra dogmatiske miljøer i Iran og Pakistan for å veilede norske muslimer. Hva vet imamer med denne bakgrunnen om norske forhold? Hvordan kan personer som ikke selv er integrert veilede norsk-muslimsk ungdom i hvilke verdier som forventes i det norske samfunnet? I programmet «Debatten» på NRK kom det frem at det nærmest ikke finnes imamer i Norge som prater forståelig norsk. Skal norske moskeer unngå kritikk fra storsamfunnet er de nødt til å ta en langt mer aktivt ansvar for integrering og samfunnsforståelse. Vi får ingen god integrering om imamene ikke har nok kunnskap om det norske samfunnet.

Jeg stiller derfor 5 krav til Islamsk Råd:

- Alle imamer må snakke norsk i moskeene

- Moskeene må umiddelbart kontakte PST ved mistanke om radikalisering

- Islamsk Råd må bli tydeligere til å ta avstand fra udemokratiske holdninger i offentligheten

- Islamsk Råd må arbeide aktivt for å spre demokrati- og samfunnsforståelse i moskeene

- Islamsk Råd må utvikle en grundig handlingsplan mot radikalisering

hits