FrP tar tryggheten tilbake

Dagbladet kunne melde om halleluja-stemning blant landets politimestre når Fremskrittspartiets justisminister Anders Anundsen la frem årets justisbudsjett. Regjeringens justisbudsjett er historisk, og folk flest vil også snart kunne glede seg over en tryggere hverdag med FrP i regjering.

Justispolitikken er en av FrP/H-regjeringens klare satsningsområder. Over 350 ferske politistillinger medfører at det nå ansettes minst like mange i politiet som antallet som går ut av politihøgskolen. Det har vært en klar ambisjon for FrP å ta igjen de rødgrønnes etterslep på arbeidsmuligheter for politistudentene, og regjeringens første statsbudsjett er et helt nødvendig bidrag i dette arbeidet.

Å se sammenhengen i justispolitikken er helt avgjørende. Det hjelper lite om vi får flere politibetjenter, dersom det ikke er personer som kan sørge for å lede etterforskning og få sakene opp for retten. Politijuristene har vært nedprioritert i årevis, og situasjonen var nærmest uforsvarlig når FrP inntok regjeringskontorene. Hver eneste politijurist hadde over 80 ubehandlede saker, og voldsofre måtte ofte vente i måneder og år før de fikk avgjort en anmeldelse.

Dette er en unødig ekstrabelastning for ofrene, og jeg er derfor glad for at FrP/H-regjeringen sørger for hele 50 nye politiadvokater og 12 nye statsadvokater i budsjett for 2015. Dette er en massiv satsning, og det er ikke uten grunn at Politijuristenes leder Sverre Bromander har omtalt budsjettet som «tidenes løft for påtalemyndigheten».

Det er viktig å ta hverdagskriminaliteten på alvor, men politiet må også rustes for å kunne avverge alvorlige terrorangrep mot Norge. Derfor styrker regjeringen nå PST med 68 millioner kroner, og sørger for at etterrettningstjenesten har de nødvendige verktøy for å sikre landet mot terrorister. Med FrP i regjering er det politiet og folks trygghet som er budsjettvinneren. Vi tar tryggheten tilbake.

hits