Norgesrekord i tvangsretur

I september ble hele 763 personer sendt ut av landet, og det ble satt ny norgesrekord i tvangsreturer. Allerede måneden etter har FrP/H-regjeringen allerede slått sin egen rekord. 824 personer ble sendt ut av landet i oktober.

Det har vært viktig for Fremskrittspartiet at regjeringsdeltagelsen fører til nødvendige endringer i innvandringspolitikken. Med 16,3 prosent oppslutning er det åpenbart at vi ikke kan få på plass alle innstramningene vi ønsker. Det er likevel veldig positivt å se at vi for første gang i historien har fått en innvandringspolitikk som beveger seg i riktig retning.

Antall utsendelser vil nå en milepæl i 2015, med over 10 000 uttransporterte utlendinger uten lovlig opphold. Mange av disse er kriminelle: hele 27 prosent av de som ble returnert og utvist fra Norge i september hadde blitt idømt en straffereaksjon. Det er ikke uten grunn at politiet selv sier at enhver som sendes ut i denne gruppen er en besparelse for det norske samfunnet.

Det anslås at det finnes mellom 7000-20 000 illegale innvandrere som har gått under jorden i Oslo. Dette er mennesker som per definisjon er nødt til å livnære seg på kriminalitet. Dette problemet har blitt skjøvet under teppet av tidligere regjeringer. Jeg er derfor glad for at FrP/H-regjeringen våger å ta tak i denne typen problemstillinger, og har ansatt 32 nye politibetjenter i Oslo som skal jobbe opp mot avdekking av ulovlige innvandrere, spesielt i det åpne narkotikamiljøet.

Kombinert med tiltak som en 30 prosent økning av kapasiteten på Trandum, lukket mottak på transittområdet på Gardermoen og 500 nye plasser i sikkerhetsforsterket asylmottak, medfører regjeringens politikk en helt nødvendig innskjerpelse av en innvandringspolitikk som tidligere har vært ute av kontroll. Fremskrittspartiet leverer i innvandringspolitikken.

hits