Flyktninger eller velferd?

Alle bortsett fra Fremskrittspartiet ønsker minst 8000 syriske flyktninger til Norge. Bare FrP stemmer imot en uansvarlig innvandringspolitikk.

Tall fra SSB viser at en syrisk flyktning vil medføre kostnader på 7 millioner kroner i løpet av livet. Med familiegjenforening, som UDI anslår til minst 5600 personer, vil kostnaden komme opp i over 95 milliarder kroner. Dette er enorme kostnader, og en politikk som på sikt vil utfordre selve fundamentet i velferdssamfunnet. Kostnadene av flertallets Syria-vedtak utgjør 33 067 kroner for hver eneste norske skatteyter. I denne konteksten blir det underlig at Arbeiderpartiet mener saken ikke er viktig nok for at folket skal få anledning til å si sin mening gjennom en folkeavstemming, slik FrP ønsker.

Fremskrittspartiet har lagt frem et forslag på Stortinget om å bevilge en milliard kroner til hjelp i de Syriske nærområdene. For denne summen vil man ifølge Flyktninghjelpen kunne hjelpe en million syriske flyktninger.

Arbeiderpartiet, Høyre og mellompartiene vil med andre ord bruke 95 milliarder kroner på å ta 8000 syriske flyktninger til Norge. Fremskrittspartiet mener det er langt mer fornuftig å bruke en milliard på å redde en million mennesker i nærområdene.

hits