Tryggere politi i alle kommuner

Fremskrittspartiet og Høyre har etter bare to år fått på plass 700 nye politistillinger. Dette er stillinger som kommer i tillegg til pensjon og naturlig avgang, og medfører at det endelig opprettes nok politistillinger til landets politistudenter.

Dette er politifolk som bidrar til sikkerheten i samtlige av landets kommuner, og sikkerheten lokalt vil også styrkes dramatisk som følge av regjeringens politireform. Frem til reformen har mange opplevd å vente uforsvarlig lenge, eller i verste fall ikke få svar på nødtelefoner til politiet. I en akuttsituasjon der det ofte står om sekunder har tidligere praksis vært potensielt livsfarlig. Det er politiets alarmsentraler som skal rette seg etter innbyggernes behov, ikke omvendt. Regjeringens politireform sørger nå for at det stilles klare krav om responstid fra alarmsentralene, og 95 prosent av samtalene skal nå besvares innen 20 sekunder. Jeg mener det er tankevekkende at denne typen selvsagte krav ikke har blitt stilt tidligere.

I tillegg til responstidskrav på 112- samtaler, vil politiet også måtte forholde seg til maksimumstider for uttrykning lokalt. Det viktigste er ikke å måle hvor mange fartskontroller et politidistrikt foretar i løpet av et år. For regjeringen er det viktigere at politiet er raskt på plass om det utenkelige skulle skje deg. FrP/H-regjeringens grep sørger for at politiet nå vil arbeide enda hardere for å sikre din og min trygghet i en nødsituasjon.

Der lensmannskontorene ligger veldig nært hverandre vil enkelte legges ned for å styrke polititilbudet. Det innføres samtidig en minimumsavstand til nærmeste lensmannskontor, slik at det også vil kunne opprettes nye kontorer der tilbudet i dag er for dårlig. Nå er 90 prosent av politistasjoner og lensmannskontorer stengt utenfor kontortiden. Med politireformen vil innbyggerne i hele Norge få et krav på å få utført polititjenester ved lensmannskontoret hele døgnet minst en gang i uken. Det er ikke lenger bare Oslo som vil få tilgang på et bredt polititilbud, beredskap, synlighet og politikraft vil styrkes i hele landet. Målet er langt flere synlige politifolk i både bygd og byer. Din trygghet er viktig for Fremskrittspartiet.

hits