Hva skjer egentlig i moskeene?

3 millioner skattekroner går årlig til å finansiere Jamat E-Ahl e-Sunnat, Norges største moske.

Samtidig hyller en av moskeens ledere terror-drap på politikere. Fremskrittspartiet ønsker å fjerne statsstøtten til denne typen trossamfunn, og øke overvåkningen for å finne ut hva som faktisk foregår i moskeene.

Imamen Nehmat Ali Shah har vært i Pakistan for å holde en appell under en bønnemarkering for Mumtaz Qadri i Pakistan. Mumtaz Qadri er mannen som i 2011 tok livet av den liberale guvernøren Salman Taseer fordi Taseer hadde tatt til orde for å lempe på blasfemilovene i Pakistan.

Vi har med andre ord den situasjon at en imam i Norges største moske hyller et drap på en demokratisk valgt leder. Drapet på guvernør Taseerhar tidligere blitt hyllet i demonstrasjoner også i Norge, der Shah har vært en av frontfigurene.

Det er betimelig å stille seg spørsmålet om hvor vanlige disse ekstreme holdningene er i norske moskeer. Når en av frontfigurene i Norges største moske fortsatt får lov til å virke som imam etter å ha vist denne typen forkastelige holdninger, må vi spørre oss om dette holdningsproblemet dreier seg om langt mer enn en enkelt imam. Det understrekes i denne sammenhengen at ekstremist-imamen Shah ikke representerer en liten klikk ekstremister, men er en av lederne i Norges største moske.

Når ledende imamer offentlig støtter terror-drap på progressive politikere, hva diskuteres og planlegges da i hemmelighet bak lukkede dører? Det er meget trist å se at ren ekstremisme tilsynelatende har blitt normen også blant muslimer i Norges største moske.

hits