Nei til EUs våpendirektiv

Dersom EUs våpendirektiv blir vedtatt i sin nåværende form, vil det ramme det lovlydige jeger- og skyttermiljøet i Norge hardt. Dette er en helt feilslått politikk dersom en ønsker et tryggere land, med tanke på terrorfrykt og våpenbruk. Det er fornuftig med tiltak som forebygger terror og voldskriminalitet, men EU-direktivet går altfor langt og mange av tiltakene vil først og fremst ramme lovlydige jegere og sportsskytere.

Fremskrittspartiet mener vi allerede har en streng og balansert våpenlov i Norge. Alle lovlige våpeneiere har fått løyve av Politiet og driver med jakt eller konkurranseskyting. Dette er aktiviteter som har lange og gode tradisjoner i Norge, og en meget stor idrettsorganisasjon med flere hundre tusen medlemmer gjennom Det frivillige skyttervesen, Norges skytterforbund samt Norges Jeger og Fiskerforbund.

Dersom våpenlovgivningen skal endres, må dette avgjøres av norske politikere som kjenner til norske forhold. Fremskrittspartiet kan ikke godta endringer som i praksis vil innebære et forbud mot nesten alle typer halvautomatiske våpen. Et slikt forbud vil i praksis sette en stopper for pistolskyting og organisert skyting gjennom Idrettsforbundet.

Det samme gjelder forslaget om forbud mot erverv av våpen før fylte 18 år, noe som i realiteten kun rammer topp konkurranseskyttere. Disse blir frarøvet muligheten til å delta på internasjonale konkurranser der de i dag har alle løyver, samt internasjonalt våpenpass. Innstrammingene som omhandler jaktvåpen har ingen beviselig effekt i forhold til bekjempelse av terror.

Fremskrittspartiet støtter initiativ mot ulovlige skytevåpen, og mener det er viktig å ha regler som effektivt forebygger ulovlig innehav og bruk av skytevåpen. Det er likevel helt avgjørende at tiltakene som blir iverksatt ivaretar interessene til lovlydige jegere, skyttere og våpensamlere.

hits