Norges grenser er sikrere

Grensekontrollen er i dag mer effektiv og tollerne bedre rustet med FrP i regjering. Det å beskytte og sikre våre grenser er en av statens aller viktigste oppgaver og et område som vi i FrP er svært opptatte av. Derfor er det et viktig gjennomslag for partiet at tolletaten i statsbudsjettet for 2016 er styrket med over 120 toll-tjenestemenn.

I tillegg til 120 nye tollere og en egen etterretningstjeneste med fokus på grensekontroll er det en rekke nye tiltak som lanseres, som eksempelvis at tollerne nå kan bruke egne utrykningskjøretøy, eller at videoovervåking av grensene nå bygges ut og bedres.

Tollerne har lenge etterlyst bedre videoovervåkning av grenseoverganger. Nå vil alle grenseoverganger videoovervåkes, og det opprettes egne responsteam som følger opp mistenkelige grensekryssinger over det ganske land. Dette er viktig for både borgernes trygghet og nasjonens sikkerhet.

Det passerer om lag 10 millioner kjøretøy over grensene inn til Norge årlig, og dagens situasjon med menneskesmugling, trafficking og import av illegale varer, krever bedre grensekontroll.

Jeg er stolt over hva Fremskrittspartiet har fått til i denne saken. Men vi er ikke i mål enda. Fremdeles finnes det forbedringspotensiale. Smuglerne utvikler stadig nye metoder og blir smartere, og tollerne må få de ressurser som trengs for å kunne holde tritt og ha kontroll. Blant annet nedsettes det en arbeidsgruppe som skal utrede muligheten for begrenset politimyndighet til Tolletaten. Får de det, vil tollerne være enda bedre utrustet til å sikre rikets grenser.

hits