Gamle drap glemmes ikke

Siden 1. februar 2016 har politiet hatt en Cold Case gruppe som gjenopptar alvorlige og uoppklarte straffesaker. Denne gruppen er opprettet etter direkte initiativ fra Fremskrittspartiet og undertegnede. Honnør til Justisministeren for å ha iverksatt dette.

En rekke gamle drapssaker blir nå gjennomgått. Det er viktig for ofre og pårørende å få en avslutning. Samfunnet har også stor interesse i at gjerningsmenn for drap og kriminalitet må stå til rette for det de har gjort.

Alvorlige straffesaker som tidligere ble henlagt i mange tilfeller kan oppklares med dagens teknologi. Utviklingen innenfor DNA og annen teknologi har vært formidabel de siste årene. Saker som tidligere ikke kunne oppklares, vil nå kunne komme i et annet lys. Det er også viktig at politiet nå har fått spisset kompetanse for å se på gamle saker med friske øyne. En egen Cold Case enhet gjør at vi systematisk kan gjennomgå gamle, uoppklarte saker. Tidligere har dette nærmest vært basert på tilfeldigheter i politidistriktene.

Cold Case gruppen har allerede startet arbeidet med en rekke saker. Det er bare et tidsspørsmål før gruppens arbeid vil føre til at en eller flere gamle drapssaker vil bli oppklart. Gruppen arbeider nå med tunge saker som Martine-saken, Tengs-Saken og Jørgensen- saken. Dette er alle alvorlige drapssaker det er viktig at samfunnet prioriterer å oppklare.

At Fremskrittspartiet også har sørget for en lovendring som gjør at drap og alvorlige overgrep aldri blir foreldet, gjør bare Cold Case gruppen mer aktuell. En drapsmann eller alvorlig overgriper kan ikke lenger føle seg trygg, selv om vedkommende tidligere har klart å unnslippe politiet. Samfunnet skal ikke lenger glemme uoppklarte drap.

hits