hits

10 000 kriminelle tvangsutsendt – kriminaliteten stuper

kommentarer

Oslo-politiet hadde i fjor det laveste antallet anmeldelser på 14 år.

Vi ser med andre ord en meget positiv utvikling, med færre anmeldte lovbrudd. Det indikerer at hovedstaden har blitt et tryggere sted å leve med FrP i regjering.

Nedgangen skyldes først om fremst to forhold. For det første har FrP/H-regjeringen satset tydelig på politiet. For det andre har FrP så langt i denne regjeringsperioden tvangsutsendt 9.869 kriminelle utlendinger, og det er her jeg tror vi ser den store effekten.

Det er i hovedstaden vi har sett de største problemene med utenlandske kriminelle. Vi ser nå en betydelig nedgang i kriminaliteten, samtidig som regjeringen sender ut flere tusen utenlandske kriminelle hvert eneste år. I 2016 har vi sett en nedgang i registrerte anmeldelser på 3,8 prosent sammenlignet med fjoråret. Nedgangen startet i 2013, og har fortsatt så lenge FrP har sittet i regjering.

Jeg er fornøyd med at Fremskrittspartiets satsing på å trygge grensene våre gir gode resultatet, både på det lave antallet asylankomster og det høye antallet utsendelser.

Jo færre kriminelle vi har her i landet, jo færre lovbrudd får vi.