hits

Nei til sikkerhet på anbud

kommentarer

Vi har det siste året sett store IT-skandaler i både Norge og Sverige. Nå må vi sette ned foten, og kreve at kritisk IT-infrastruktur driftes fra Norge.

I februar avslørte NRK at deler av det norske nødnettet var driftet fra India, av IT-arbeidere uten nødvendig sikkerhetsklarering. Det er ikke mer enn noen måneder siden Helse Sør-Øst innrømmet at utenlandske IT-arbeidere fikk tilgang på sensitiv pasientdata. Nå vurderer Statkraft å outsource sentrale IT-tjenester til India. Det mener jeg ville vært et stort feilsteg.

Jeg har selv arbeidet i IT-bransjen før jeg kom inn på Stortinget. Norske myndigheter må slutte å være naive i møtet med den teknologiske utviklingen. Vi ville aldri plassert fysiske arkiver med kompromitterende pasientjournaler i fremmede land, eller gitt fremmede makter tilgang til kritisk infrastruktur før digitaliseringsrevolusjonen. Nå må vi snart forstå at informasjon ikke blir mindre sensitiv bare fordi den er digitalisert på en PC, og ikke ligger i et fysisk arkiv.

Nasjonens grunnleggende interesser skal sikres fra Norge, også når det er tale om digital informasjon. Nå må vi stikke fingeren i jorden, og ta sikkerheten på alvor. Om offentlige etater ikke er sitt ansvar bevist, må vi se på muligheten for et forbud mot å drifte IT-tjenester som er avgjørende for kritisk infrastruktur, personvern eller nasjonal sikkerhet fra utlandet.