Æreskultur er ukultur

Nå slår politiet i Oslo alarm. Æreskultur i visse miljøer lever i beste velgående, primært i hovedstaden. La oss ikke pakke dette inn. Det dreier seg først og fremst om ukultur innen islam. Om enke...

Nei til sikkerhet på anbud

Vi har det siste året sett store IT-skandaler i både Norge og Sverige. Nå må vi sette ned foten, og kreve at kritisk IT-infrastruktur driftes fra Norge.I februar avslørte NRK at deler av det norske...

Betydelig strengere krav til varig opphold

Fremskrittspartiet i regjering sørger for en betydelig innstramming i reglene for varig opphold i Norge for innvandrere. Fra og med 1. September stilles det krav til at innvandrerne må ha vært selv...

Økt maksstraff for å verne samfunnet!

De kriminelle har i tiår hatt en rekke organisasjoner, professorer, kriminologer og andre «eksperter» som har kjempet for stadig bedre rettigheter for lovbrytere. Med noen hederlige unntak er det f...

Et bevæpnet politi

Norge er det eneste landet i Norden, og et av få land på verdensbasis, der politiet ikke bærer våpen. Er vi så arrogante i Norge at vi tror resten av verden tar feil? I en verden med stadig mer ver...

Gamle drap glemmes ikke

Siden 1. februar 2016 har politiet hatt en Cold Case gruppe som gjenopptar alvorlige og uoppklarte straffesaker. Denne gruppen er opprettet etter direkte initiativ fra Fremskrittspartiet og underte...

En streng innvandringspolitikk er viktig

Brochmann II-utvalget har lagt frem rapporten «Langsiktige konsekvenser av høy innvandring». Rapporten viser at det er en sterk økning i andelen mottakere av både uføretrygd og andre ytelser etter ...

På dyrenes parti

Kampen for et eget dyrepoliti i Norge har gått over flere tiår. De første enhetene er på plass i Sør-Trøndelag og Rogaland, men kampen er ikke over før det er innført et landsdekkende dyrepoliti.På...

Nå skal illegale asylsøkere avsløres

Regjeringen satser tungt på ID-avklaring i statsbudsjettet 2017. Politiet vil nå også få en liten, bærbar maskin som kan foreta personkontroll på stedet. Dette vil gjøre ID-kontrollen langt mer eff...

Nye helikoptre til politiet

Politihelikoptrene vi har i dag, er både for gamle og for små til å kunne fungere effektivt. Jeg er derfor glad for å kunne melde om at politiet nå vil få to nye politihelikoptre. De nye helikoptre...

Nødvendige tvangsreturer og Trandum

Asyltallene er nå de laveste på nesten 30 år. Dette skyldes regjeringens målrettede arbeid for å stramme inn innvandringspolitikken, kombinert med strengere grensekontroll i EU.Regjeringen har klar...

Et verdig dyreliv

Hvert år blir flere dyr dumpet og forlatt. I sommerferien er risikoen for dette ekstra stor. Fremskrittspartiet mener det er viktig at kriminalitet mot dyr blir tatt på alvor.Dyrevernorganisasjonen...

Norges grenser er sikrere

Grensekontrollen er i dag mer effektiv og tollerne bedre rustet med FrP i regjering. Det å beskytte og sikre våre grenser er en av statens aller viktigste oppgaver og et område som vi i FrP er svær...

Terrorister må kontrolleres

Datalagringsdirektivet dreide seg om å lagre informasjon om alle norske borgere. Dette var et omfattende inngrep i privatlivet som Fremskrittspartiet kjempet mot hele veien. FrP vil aldri tillate m...

Norge størst nedgang i asylsøknader

Ifølge Eurostat har Norge hatt en nedgang i antallet asylsøkere på 95 prosent. Asyltallene er nå de laveste på 19 år. Dette skyldes regjeringens innstramninger, kombinert med økt grensekontroll i E...

Nei til EUs våpendirektiv

Dersom EUs våpendirektiv blir vedtatt i sin nåværende form, vil det ramme det lovlydige jeger- og skyttermiljøet i Norge hardt. Dette er en helt feilslått politikk dersom en ønsker et tryggere land...

Hva skjer egentlig i moskeene?

3 millioner skattekroner går årlig til å finansiere Jamat E-Ahl e-Sunnat, Norges største moske. Samtidig hyller en av moskeens ledere terror-drap på politikere. Fremskrittspartiet ønsker å fjerne s...

Betydelige gjennomslag i asylpolitikken!

Fremskrittspartiet fikk i asylforhandlingene gjennomslag for 13 av 15 innstramningspunkter.Resultatet av FrPs gjennomslag viser seg nå tydelig på asylstatistikken. I forrige uke kom det 95 prosent ...

Asylsystemet må reformeres

Europa og Norge står ovenfor vår tids største utfordring. 60 millioner mennesker er på flukt, og vi har et asylsystem som fordeler ressursene ekstremt urettferdig. De få hjelpes på bekostning av de...

Trygghet for både sko, poter og labber

Dyrepolitiet kunne for få dager siden melde om sin første pågripelse av en mann som har flådd, mishandlet og drept en katt. Som en følge av dyrepolitiets arbeid ble det også avslørt at dyremishandl...

Hvorfor stemme FrP på mandag

Valgkampen er over for denne gang. På mandag avgjør velgerne hvem som skal styre i den enkelte kommune og fylkeskommune. Av erfaring vet vi at nesten 40 prosent ikke stemmer i lokalvalg. Det er tri...

Din trygghet - bedre beredskap

Innen utgangen av året vil Fremskrittspartiet ha sørget for at 18 000 kriminelle utlendinger og asylsøkere med endelig avslag er sendt ut av landet. Hele 39 prosent av de som ble sendt ut i 2014 er...

Tryggere politi i alle kommuner

Fremskrittspartiet og Høyre har etter bare to år fått på plass 700 nye politistillinger. Dette er stillinger som kommer i tillegg til pensjon og naturlig avgang, og medfører at det endelig opprette...

Flyktninger eller velferd?

Alle bortsett fra Fremskrittspartiet ønsker minst 8000 syriske flyktninger til Norge. Bare FrP stemmer imot en uansvarlig innvandringspolitikk.Tall fra SSB viser at en syrisk flyktning vil medføre ...

Folkeavstemning hadde vært det rette

For Fremskrittspartiet er det helt åpenbart at det er mer riktig å redde en million flyktninger i nærområdene, enn å ta 8000 flyktninger til Norge. Jeg syntes det er oppsiktsvekkende at de andre pa...

Støtte til midlertidig bevæpning av politiet

Regjeringen har nå besluttet at politiet fortsatt skal kunne være bevæpnet. Jeg er tilfreds med at regjeringen tar folks trygghet på alvor, også i denne saken. Det er etter hvert en utrygg verden v...

Danmark søker FrP-hjelp i asylpolitikken

Danmark har historisk ført en vesentlig strengere asylpolitikk enn Norge. Etter at FrP kom i regjering, tar Danmark nå imot flere asylsøkere enn Norge for første gang på over 10 år. Danskene etterl...

Kommunene kan innføre tiggeforbud

Stortinget behandlet i dag forslag fra KrF og Venstre med støtte fra Ap og SV om å ta fra kommunene muligheten å forby tigging. Heldigvis sikret regjeringspartiene og Sp flertall for at kommunene k...

Tryggere grenser med FrP

Mens asylstrømmen til Europa øker kraftig, er Norge det eneste Vest-Europeiske landet der asyltallene går nedover. Norge i særklasseDette viser at FrPs innstramninger i asylpolitikken har hatt en ...

Alle er like, men noen er likere

Ved inngangen til årets lønnsoppgjør har begge parter manet til moderasjon. Lønnsmottakere i dette landet har fått dempet sine forventninger om hva som kan komme av ekstra lønn i år. Samtidig kom n...

Viktig seier for dyrevelferden

Å ta de svakestes side har alltid vært viktig for Fremskrittspartiet. Nettopp derfor har vi kjempet for de som ikke selv kan ivareta sine rettigheter. Å bekjempe dyremishandling har derfor vært en ...

Justisbudsjett som tar tryggheten tilbake

Stortinget behandlet i dag budsjettet for justissektoren. Dette budsjettet tar tryggheten tilbake. Med det fremlagte budsjettet har justissektoren omsider fått den oppmerksomheten den fortjener. Re...

Norgesrekord i tvangsretur

I september ble hele 763 personer sendt ut av landet, og det ble satt ny norgesrekord i tvangsreturer. Allerede måneden etter har FrP/H-regjeringen allerede slått sin egen rekord. 824 personer ble ...

FrP tar tryggheten tilbake

Dagbladet kunne melde om halleluja-stemning blant landets politimestre når Fremskrittspartiets justisminister Anders Anundsen la frem årets justisbudsjett. Regjeringens justisbudsjett er historisk,...

Snu ulovlige innvandrere på grensen

FrP/H-regjeringen har nå levert sitt første statsbudsjett som markerer en helt ny retning for Norge. En av hovedgrepene FrP har fått gjennomslag for, er en strengere innvandringspolitikk og kutt i ...

Statsbudsjettet tar Norge i riktig retning!

Veibudsjettet øker med nesten 20 prosent. Norge får 350 nye politifolk og 69 politijurister. Over 10 000 kriminelle utlendinger og utlendinger uten opphold sendes ut i 2015. Det merkes at FrP nå ha...

Politiet skal ta tryggheten i gatene tilbake

Før valget hevdet mange at et FrP i regjering ville være en katastrofe for landet. Oljefondet ville bli brukt opp, populismen ville ta overhånd og samfunnet ville bli iskaldt og kynisk. Alle kan nå...

Rydd opp i moskeene

Moskeene må gå i seg selv og ta ekstremisme mer på alvor. Det faktum at vi nå har fått en selvmordsbomber fra Halden må føre til at moskeene går i seg selv. Ledelsen i de muslimske miljøene har hat...

Tryggere gater - steg for steg

Fremskrittspartiets motstandere mente et FrP i regjering ville være en katastrofe. Alle kan nå se at venstresidens propaganda åpenbart var feil. De eneste som har opplevd en «katastrofe» med FrP i ...

Dyremishandlingen må stoppes!

Jeg har sett meg grundig lei på at dyrekriminalitet ikke tas alvorlig, og ikke minst straffes for lavt. Dyrevernalliansen har i en gjennomgang bare funnet 6 saker der kriminelle har måtte sone i fe...

Tiden overmoden for eget dyrepoliti

Sommeren er dessverre høysesong for dyremishandling. Hvert år ser vi tragiske tilfeller der dyrenes behov blir oversett totalt. Det er ikke lenge siden vi kunne se at en kynisk eier hadde druknet k...

Ny boligpolitikk for folk flest

For mange er boligen den viktigste eiendelen. En plass å slappe av, en plass med familien og en gjenstand en kan utvikle og bygge videre på. Regjeringen gjør det enklere for de som står utenfor bol...

Ny retning med ny regjering

FrP/Høyre-regjeringen har vært i regjering i ni måneder. Det gjennomføres store reformer samtidig som en rekke forbud fjernes og enkeltmenneskets frihet økes. Å gjennomføre politikk og å legge en n...

Sol, sommer og overgrep

I sommer vil de fleste barn reise på ferie for å leke, bade og kose seg med familien sin. Kanskje spise god mat på restaurant, fiske fra en båt, eller bare endelig få litt tid sammen med både mamma...

Nå innføres tiggeforbud

Etter forhandlinger mellom Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, er det nå flertall på Stortinget for et nasjonalt tiggeforbud allerede før sommeren 2015. Lokale forbud kan innføres nærmest u...

En offensiv utsendelsespolitikk!

Regjeringen foreslår i revidert statsbudsjett å bevilge 27.5 millioner kroner ekstra for å øke tempoet på utsendelser av personer uten oppholdstillatelse.Bevilgningene kommer på toppen av årets bud...

Arbeidstid, fengsler og LO-pamper

Under Gerhardsen-epoken var arbeiderbevegelsen og LO opptatt av rettighetene til «gutta på gølvet». Nå kjemper LO for tenketanker, «miljøet» og Palestina, men mot egne medlemmer. Tidene har forandr...

Medisinsk kastrering av overgripere

Søknaden om løslatelse fra den såkalte "lommemannen" aktualiserer debatten om medisinsk kastrering av pedofile. Påtalemyndighetene motsetter seg søknaden om løslatelse, og sier at de tviler på at p...

Ny kurs for å bekjempe kriminalitet

Fremskrittspartiet har så langt fått en god start på sin første regjeringsperiode. Endelig har sikkerheten og tryggheten til folk flest fått forrang foran politisk korrekthet og misforstått snillis...

FrP leverer historisk lovreform

Arbeiderpartiet og Grete Faremo mente det ville være umulig å få på plass den nye straffeloven før 2021. Fremskrittspartiet vil få den nye loven i gang allerede fra 2015. Den «nye» straffeloven ble...

Pedofili, kjemisk kastrering og barnets beste

Stavanger Tingrett sommeren 2010. En man står tiltalt for å ha forgrepet seg seksuelt mot 38 mindreårige jenter, og har uttalt følgende i avhør: «jo yngre, jo bedre» - Kan pedofili kureres? spør ak...

FrP godtar ikke politiets henleggelser

Dessverre er det slik at stadig flere saker med kjent gjerningsmann har blitt henlagt på grunn av «ressursmangel» de siste årene. Dette er et hån mot ofrene. Det er derfor gledelig at FrPs justismi...

Ingen straff for å forsvare sitt hjem

I dag melder nyhetene om at en far og en annen person i en bolig er siktet og kan risikere straffeforfølgelse fordi de tok affære når en person brøt seg inn i boligen. Slike saker hører vi av og ti...

I mangel av argumenter blir man kalt rasist

Mitt blogginnlegg om å skulle frata utenlandske kriminelle for dagpenger i norske fengsler har skapt reaksjoner. De fleste reaksjonene er meget positive. Folk flest ser det absurde i at utenlandske...

Ta fra dem pengene!

Innsatte i norske fengsler får dagpenger på 59 kroner pr dag. Dette gjelder alle innsatte som er med på daglige gjøremål, både norske og utenlandske statsborgere. Ved tilleggsoppgaver får man ytter...

Nye redningshelikoptre er på vei!

FrP-Høyre-Regjeringen har i dag signert kontrakt om levering av 16 nye redningshelikoptre. Avtalen vil sikre god beredskap for hele landet de neste 40 årene, og innebærer en betydelig styrking av d...

hits