februar 2017

Gamle drap glemmes ikke

Siden 1. februar 2016 har politiet hatt en Cold Case gruppe som gjenopptar alvorlige og uoppklarte straffesaker. Denne gruppen er opprettet etter direkte initiativ fra Fremskrittspartiet og underte...

En streng innvandringspolitikk er viktig

Brochmann II-utvalget har lagt frem rapporten «Langsiktige konsekvenser av høy innvandring». Rapporten viser at det er en sterk økning i andelen mottakere av både uføretrygd og andre ytelser etter ...

hits